Zapytania ofertowe – Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr RPSW.02.05.00-26-0035/16

Kornica, dnia 15.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotycząca zapytania ofertowego w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń”.

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym na dostawę Prasy do nakładania powłok informujemy, że dokonano wyboru oferty firmy:

LMI S.R.L. IMPIANTI E AUTOMAZIONI, Via Paolo Belizzi 13/15, 29122 PIACENZA (PC), Italy.

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

Niniejsza informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.orizzonte-polska.pl oraz wysłana drogą mailową do każdego oferenta, który złożył ofertę w ustalonym terminie.

 

 

Zapytanie ofertowe

NAZWA PROJEKTU

„Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń”

FINANSOWANIE

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr RPSW.02.05.00-26-0035/16

ZAMAWIAJĄCY

„ORIZZONTE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kornica, ulica Przemysłowa 3, 26-200 Końskie
e-mail: januszhurec@orizzonte-polska.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa Prasy do nakładania powłok

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017r. do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączniku (pobierz).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr RPSW.02.05.00-26-0035/16

Kornica, dnia 15.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotycząca zapytania ofertowego w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń”.

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym na dostawę Płyt magnetycznych – komplet góra/dół informujemy, że dokonano wyboru oferty firmy:

Rivi Magnetics S.r.l., Via Pordoi 19, 41049 Sassuolo (MO), Italy.

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

Niniejsza informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.orizzonte-polska.pl oraz wysłana drogą mailową do każdego oferenta, który złożył ofertę w ustalonym terminie.

 

 

Zapytanie ofertowe

NAZWA PROJEKTU

„Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń”

FINANSOWANIE

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr RPSW.02.05.00-26-0035/16

ZAMAWIAJĄCY

„ORIZZONTE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kornica, ulica Przemysłowa 3, 26-200 Końskie
e-mail: januszhurec@orizzonte-polska.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa Płyt magnetycznych – komplet góra/dół

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017r. do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączniku (pobierz).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr RPSW.02.05.00-26-0035/16

Kornica, dnia 09.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotycząca zapytania ofertowego w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń”.

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym na dostawę Frezarki CNC do aluminium z kabiną (urządzenie do grawerowania) informujemy, że dokonano wyboru oferty firmy:

CNC-MACHINES S.r.l.s., Strada Statale Adriatica Sud, 189 – 64028 Silvi Marina (Te).

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

Niniejsza informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.orizzonte-polska.pl oraz wysłana drogą mailową do każdego oferenta, który złożył ofertę w ustalonym terminie.

 

 

Zapytanie ofertowe

NAZWA PROJEKTU

„Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń”

FINANSOWANIE

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr RPSW.02.05.00-26-0035/16

ZAMAWIAJĄCY

„ORIZZONTE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kornica, ulica Przemysłowa 3, 26-200 Końskie
e-mail: januszhurec@orizzonte-polska.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa Frezarki CNC do aluminium z kabiną (urządzenie do grawerowania)
 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017r. do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączniku (pobierz).